Chính Sách Bảo Mật
|
Cookie
|
Đảm bảo Giá tốt nhất

Tại Amanaki, chúng tôi nhận thấy rằng đây không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp của chúng tôi mà còn là nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh để sử dụng đúng cách và bảo vệ quyền riêng tư của tất cả thông tin cá nhân được thu thập từ khách hàng.
Để tránh bị đánh cắp thông tin cá nhân của bạn và bảo vệ khỏi mọi truy cập bất hợp pháp, chúng tôi đã thiết lập các bước hợp lý và hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ quản lý thông tin cá nhân bạn chọn cung cấp.

1. Mục đích và phạm vi dữ liệu

Thông tin dữ liệu chính trên amanaki.vn bao gồm: Tên, số điện thoại và địa chỉ của khách hàng. Đây là thông tin mà các thành viên cần cung cấp cho amanaki.vn để liên hệ với tư vấn hỗ trợ và xác nhận đặt phòng cho khách hàng.
Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về tính bảo mật và lưu giữ của bất kỳ dịch vụ nào sử dụng thông tin cá nhân của họ. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho amanaki.vn về việc sử dụng bất hợp pháp, lạm dụng, vi phạm an ninh và thông tin của bên thứ ba để có biện pháp thích hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin được cung cấp bởi các thành viên để:

Gửi thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa các thành viên và amanaki.vn
Ngăn chặn các hoạt động gây thiệt hại cho tài khoản của thành viên hoặc các hoạt động từ các thành viên giả mạo; Liên lạc với các thành viên và giải quyết các vấn đề trong trường hợp đặc biệt.
Sử dụng thông tin cá nhân của các thành viên không vì mục đích nào khác ngoài xác nhận và liên hệ liên quan đến các giao dịch tại amanaki.vn
Trong trường hợp yêu cầu pháp lý: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của thành viên theo yêu cầu của cơ quan tư pháp, bao gồm Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan an ninh công cộng nếu cuộc điều tra liên quan đến một số vi phạm pháp luật của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của các thành viên sẽ được lưu giữ cho đến khi thành viên yêu cầu hủy bỏ, nếu không nó sẽ được bảo vệ.

4. Địa chỉ của tổ chức thu thập và quản lý thông tin cá nhân

KHÁCH SẠN AMANAKI
10 Nguyễn Đăng Giai, Thảo Điền, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: info@amanaki.vn
Điện thoại liên hệ: +84 82 362 4488

5. Phương tiện và công cụ để người dùng truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Thành viên có thể tự do kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu amanaki.vn thực hiện việc này.
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về người bán đến ban quản lý của website amanaki.vn. Khi tiếp nhận phản hồi này, amanaki.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, amanaki.vn sẽ kịp thời đưa ra hướng giải quyết.

6. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Amanaki.vn cam kết bảo mật thông tin tuyệt đối theo chính sách bảo mật của amanaki.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, chuyển giao, phân phối hoặc tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ thông tin cá nhân nào về người dùng mà không được sự đồng ý của thành viên.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hack dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, amanaki.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra để kịp thời xử lý và thông báo cho thành viên.
Bảo mật tuyệt đối thông tin mọi giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm chứng thư số thông tin tài khoản trên amanaki.vn
Ban quản lý amanaki.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký mua hàng là thành viên phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.
Ban quản lý amanaki.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

© 2023 Amanaki Hotels. All Rights Reserved.
Chính sách bảo mật
amanaki icon
Về Đầu Trang