image-about-careers-1
image-about-careers-2
image-about-careers-3
Văn hóa & Con người
Tài sản lớn nhất của Amanaki là con người: văn hóa của chúng tôi xem trọng sự chân thành, cởi mở, và mạch lạc trong giao tiếp. Chúng tôi xem trọng việc học tập suốt đời. Chúng tôi ủng hộ sự thăng tiến, không ngừng phát triển. Chúng tôi đưa lối trí tưởng tượng. Chúng tôi đại diện tinh thần Amanaki.
AmanakiHotelsCareerHumansofAmanaki
Làm việc với Amanaki
Chúng tôi luôn trân trọng mỗi đồng nghiệp như trân trọng một thành viên trong gia đình. Chúng tôi hạnh phúc khi có thêm những người đồng hành khác trên chuyến hành trình này. Hãy gửi CV và Thư ứng tuyển của bạn tới địa chỉ email hr@amanaki.vn hoặc liên hệ số điện thoại (+84) 823 41 1010
Amanaki Thảo Điền
|
Chuyên viên Marketing
Xem thông tin
amanaki icon
Amanaki Thảo Điền tuyển dụng vị trí Chuyên viên Marketing.
Closing date:
31/07/2024
© 2023 Amanaki Hotels. All Rights Reserved.
Chính sách bảo mật
amanaki icon
Về Đầu Trang