AmanakiHotelsAboutusPurposeStatement
Tuyên ngôn sứ mệnh
Chúng tôi tin tưởng văn hóa và nghệ thuật là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của con người.
Chúng tôi tin tưởng phát triển bền vững là điều cần thiết cho sự sống của con người; cho mỗi cá nhân, cho doanh nghiệp và cho xã hội.
Chúng tôi tin tưởng rằng tinh thần kết nối và hợp tác sẽ mở ra những góc nhìn và cơ hội học tập mới.
AmanakiHotelsAboutUsOurVision
Tầm Nhìn

Chúng tôi hướng đến việc trở thành thương hiệu góp phần nâng cao ý thức về phát triển bền vững trong lĩnh vực khách sạn tại Việt Nam, bằng cách cung cấp không gian lưu trú mang cảm hứng về những giá trị truyền thống Việt Nam, cùng dịch vụ mang đến sự nghỉ dưỡng, cân bằng cho khách hàng.

AmanakiHotelsAboutusOurMission
Sứ Mệnh

Bằng cảm nhận riêng về lịch sử và không gian, chúng tôi mong được kết nối sâu sắc với khách hàng của mình thông qua sự chu đáo ân cần trong đón tiếp cùng các dịch vụ hướng đến sự cân bằng và chữa lành cho cơ thể và tinh thần.

Giá trị Cốt Lõi
AmanakiHotelsAboutusOpenHeart
Chính trực/ Tận tâm/ Đồng cảm
Tinh thần yêu thương, chia sẻ, quan tâm, thấu hiểu để cùng phát triển vì mục tiêu chung
AmanakiHotelsAboutusOpenMind
Đổi mới / Sáng kiến
Tôn trọng, khuyến khích và chào đón những ý tưởng mới, sự khác biệt, học hỏi, đổi mới đón đầu những cơ hội
AmanakiHotelsAboutusOpenCommunication
Giao tiếp cởi mở và tin cậy
Trao đổi các vấn đề cởi mở, chính xác và kịp thời. Ứng xử rõ ràng, công bằng, tránh định kiến hay phân biệt cấp bậc trong giao tiếp.
AmanakiHotelsAboutusPoliteness
Tinh thần hiếu khách
Cư xử thể hiện sự quan tâm, chân thành và lịch sự trong hành động, lời nói cộng sự và khách hàng
AmanakiHotelsAboutusBuilding
© 2023 Amanaki Hotels. All Rights Reserved.
Chính sách bảo mật
amanaki icon
Về Đầu Trang